Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Rotava, okres Sokolov Základní škola Rotava, okres Sokolov
Základní škola a mateřská školaRotava

Metodik primární prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Holešová
Tel.: 352 668 409
E-mail: petra.holesova@zs.rotava.cz

Konzultační hodiny

  • žáci – čtvrtek od 7.20 do 7.40 hod.
  • rodiče – na základě domluvy v odpoledních hodinách

Náplň práce školního metodika prevence

  • prevence a řešení rizikových projevů chování (kouření, užívání alkoholu a drog, násilí, vandalismu, rasismu, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování);
  • řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence;
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, preventivní práce s třídními kolektivy;
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně pomoc při zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště;
  • příprava a realizace preventivního programu školy;
  • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových forem chování učitelům;
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování;
  • vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, centra krizové intervence).

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty