Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Rotava, okres Sokolov Základní škola Rotava, okres Sokolov
Základní škola a mateřská školaRotava

Výchovný poradce


Mgr. Jaroslava Šůsová
Tel.: 352 668 409
E-mail: jaroslava.susova@zs.rotava.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek od 15.00 hod. do 16.00 hod.

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který Vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

V čem spočívá práce výchovného poradce I. a II. stupně na naší škole:

 • vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky
 • vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • zprostředkování konzultace se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
 • individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče
 • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • řešení problémů komunikativních
 • organizace zápisu dětí do 1. třídy 

Pro žáky a učitele je výchovná poradkyně k dispozici každý všední den.

Přijít můžete s čímkoliv

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Nebo s jakýmkoliv jiným problémem.

Výchovný poradce spolupracuje

 • s metodikem primární prevence. Spolu s ním sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalitu, rasismus, kriminalitu a další) a navrhuje cílená opatření.
 • ve spolupráci s třídními učiteli řeší závažné výchovné problémy, které vyžadují zapojení policie, psychologa, orgánů péče o děti
 • s rodiči
 • se školním psychologem, speciálním pedagogem, s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, speciálním pedagogickým centrem
 • s pracovníky jiných škol a školských zařízení – diagnostické ústavy, ...
 • s pracovníky sociálních institucí a orgánů

Kariérový poradce

V čem spočívá práce kariérového poradce na naší škole:

 • sledování zájmu o povolání ve třídách
 • sledování aktuálních informačních zdrojů k volbě povolání
 • průběžné seznamování rodičů a žáků s informačními a poradenskými možnostmi k volbě povolání (webové stránky školy, nástěnky, náborové letáky, informační brožury atd.)
 • kritéria pro výběr školy, informace o školách
 • individuální informační a poradenská činnost konzultace s rodiči i se žáky
 • poradenské služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při volbě školy
 • práce s přihláškami na SŠ, informace o přijímacím řízení
 • vyhodnocení průběhu a výsledku přijímacího řízení

Video pro podporu technického vzdělávání můžete zhlédnout na:
https://www.youtube.com/channel/UC2sP7wDvkOPaP1t3VneF7VA/featured

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty