Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Rotava, okres Sokolov Základní škola Rotava, okres Sokolov
Základní škola a mateřská školaRotava

Historie školy

Přestřižením stuhy u dveří do vstupní haly byla dne 2. září 1967 slavnostně otevřena nová základní škola na Nové Plzni, tehdy ještě s názvem 2. základní škola.

Mnoho jednání, odkladů a průtahů předcházelo konečnému rozhodnutí potřebě výstavby tohoto zařízení. Ještě v říjnu 1965 se na místě nynějšího školního areálu rozprostíralo rozsáhlé vřesoviště. V prosinci 1965 byla stavba zahájena a v srpnu 1967 byl dokončen poslední (pátý) pavilón. Stavební náklady, včetně zabudovaného zařízení, činily 9 250 000 Kčs.

Činnost školy byla zahájena se 470 žáky v 19 třídách a 2 odděleními školní družiny. Ve škole pracovalo 40 zaměstnanců. V letošním školním roce přišlo do školy 342 žáků do 18 tříd, z toho jedné speciální. Již třetím rokem naši školu navštěvuje pohybově postižená dívka. Pracovní kolektiv pedagogických a provozních pracovníků tvoří 39 lidí.

Uplynulých čtyřicet let bylo ve znamení neustálého rozvoje školy s překonáváním mnoha úskalí, problémů a složitostí. Díky obětavé práci celého pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců, rodičů, přátel a sponzorů školy se nám dařilo těžkosti překonávat a dosáhnout řady významných úspěchů.

Od roku 1972 se škola stala úspěšným experimentálním pracovištěm při realizaci a ověřování tzv. „Celodenního výchovného systému“, nových forem a metod práce s dětmi v oblasti výchovy mimo vyučování.

V roce 1979 byla škola oceněna čestným uznáním vlády ČSSR a ÚRO „Za vynikající výsledky v soutěži o vysokou efektivnost a kvalitu“.

Významná data

1967

 • J. Straka zakládá při 2. ZŠ v Rotavě pionýrskou dechovou hudbu (8. 11.) a po řadu let ji vynikajícím způsobem vede Josef Gerišer, posledním vedoucím a dirigentem souboru je Josef Maroušek

1968

 • poprvé, v předvečer 1. máje veřejné vystupuje pionýrská dechová hudba
 • ve vnitřním atriu školy slavnostně sázíme „Lípu republiky“

1970

 • Čs. rozhlas Praha vysílá pořad o činnosti naší pionýrské dechové hudby

1972

 • slavnostně se otvírá pionýrská základna „Sluníčko“ (18. 6.)
 • z pověření ministerstva školství ČSR zahajujeme experimentální ověřování nového pojetí základní školy (1. 9.)

1975

 • Čs. televize Praha natáčí na naší škole pořad ke Dni učitelů „Pro radost nás všech“
 • družstvo naší školy (Milan Mareš, Lenka Cenková, Petr Ehrenbeger, Jana Glosová) se umisťuje v celostátní televizní soutěži „P-25“ na 2. místě

1976

 • pionýrská dechová hudba získává diplom ministra kultury ČSR za příkladnou činnost
 • Město Rotava má svůj městský znak, jehož autorem je Otakar Glos

1977

 • družstvo naší školy ( Z. Podaná, J. Pavízová, M. Toman, Z. Gazdík, P. Doležel, L. Parihuzičová, J. Krátká, M. Mark, I. Marešová, Maxilon, P. Klepáček, T. Brožík, I. Krafneterová a Š. Juhaniaková) obsazuje v celostátní soutěži „Připraveni? Začínáme!“ 2. místo v přeboru ČSSR žáků a dorostenců ve vzpírání získává 1. místo Christos Duludis a Milan Cibulka
 • výstava „Deset let 2. základní devítileté školy v Rotavě“ představuje rozsáhlou fotodokumentaci ze školní a mimoškolní činnosti, expozice výrobků žáků a výtvarné práce žáků

1978

 • pionýrská dechová hudba pod vedením Josefa Gerišera obsazuje již podruhé 1. místo na krajském festivalu pionýrských hudeb v Březové u Sokolova (8. 4.)

1979

 • na okresní zimní olympiádě na Bublavě opět získáváme 1. místo (10 medailí (3. 2.)
 • žákyně naší školy Bohumila Nettwalová se zúčastňuje mezinárodního pionýrského tábora na Kubě
 • iž potřetí koncertuje naše pionýrská dechovka v družebním okrese Saalfeld v NDR

1980

 • tři žáci postupují do ústředního kola literárně–výtvarné soutěže „Březen – měsíc požární ochrany“
 • v okresním kole olympiády českého jazyka obsazuje 5 našich žáků první tři místa a postupují zároveň do krajského kola
 • dva naše celky mladších žákyň cvičí na spartakiádě vna Strahově

1981

 • celoškolní výbor žákovské samosprávy vydává vlastní časopis „Školní zvon“ pod vedením zástupkyně ředitele pro VMV Pavly Parihuzičové
 • již potřetí vítězíme v okresní výtvarné soutěži

1982

 • výstava „15 let života a práce školy“

1985

 • žákovské spartakiádní celky mladších žáků a mladších žákyň dosahují výtečného hodnocení a cvičí na hlavním vystoupení v Praze na Strahově

1987

 • Bohumil Nováček – získává 1. místo v okresním a 10. místo v krajském kole matematické olympiády, 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole v programování
 • Viktor Keller – 2. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce
 • Martina Chalupská – 3. místo v okresním kole recitátorů
 • Patricie Eliášová – 3. místo v okresním a 8.místo v krajském kole soutěže mladých historiků 
 • velká voda podemílá podlahu ve školní dílně a ta se následně propadá

1988

 • poprvé jsou žáci prvního ročníku v prvním pololetí hodnoceni slovně
 • získáváme 21 vítězných prací v okresním kole ve výtvarné soutěži „Děti, mír a umění“
 • pionýrská skupina slaví 40 let
 • přestavbou šatny vzniká malá jídelna pro učitele

1989

 • většina žáků vychází z osmého ročníku
 • výrazně se omezuje počet soutěží pro nedostatek financí

1991

 • školní rok zahajujeme 2. září sloučením 1. a 2. základní školy
 • zapojujeme se do mezinárodního dětského hnutí B. Jensenové (Stonožka), které aktivně podporujeme po celých 13 let výtvarnými pracemi

1992

 • žáci 7. ročníku v republikovém finále ve vybíjené obsazují 3. místo
 • ze sponzorského příspěvku 10 000,- Kč od fy Rotas Rotava zakupujeme jednotné dresy a míče
 • na „poslední zvonění“jsou poprvé pozváni rodiče vycházejících žáků

1993

 • obnovuje se činnost rodičovského sdružení – předseda Josef Paar
 • 1. charitativní předvánoční akce „60 srdíček“ pro děti z dětského domova v Horním Slavkově

1994

 • oslavy 50 let od založení první české školy v Rotavě a návštěva jejího prvního ředitele Václava Krále

1995

 • 2. charitativní akce pokračuje ve vánoční sbírce pro sociální ústav „Sokolík“
 • probíhá nákladná rekonstrukce přístavku u tělocvičny a vlastní tělocvičny v hodnotě 2,6 mil korun
 • škola napojuje na plynové vytápění nově zbudované plynové kotelny

1996

 • žáci se vrací k povinné devítileté školní docházce
 • rozloučení se školním rokem a „poslední zvonění“ poprvé probíhá v sále Slovanského domu

1997

 • 3. charitativní akce vánoční sbírky pro sociální ústav v Habartově a předání dárků žáky školy, vzájemná spolupráce a návštěvy dětí pokračují v dalších letech
 • integrujeme žákyni se zrakovým postižením a zahajujeme spolupráce s plzeňským centrem pro zrakově postižené

1998

 • ve všech třídách I. stupně vyučujeme podle vzdělávacího programu „Obecná škola“ a ve všech třídách II. stupně podle vzdělávacího programu „Základní škola“
 • odborná firma instaluje 5 jednotek vzduchotechniky – náklady hradí referát životního prostředí

1999

 • činnost obnovuje „Školní žákovská rada“, která se pravidelně 1x měsíčně schází s ředitelkou školy
 • nejaktivnější žáci z hnutí „Stonožka“ jsou pozváni na vánoční koncert do pražského paláce Lucerna,kde jsou přítomni president republiky, B.Jensenová a náčelník generálního štábu AČR
 • máme nový nábytek ve sborovně

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty